Zelfreflectie Formulier

Onderdeel van het rijexamen is de zelfreflectie. Hiernaast vind je het zelfreflectieformulier, dat je (alvast ingevuld) moet meenemen naar het CBR-examen of nader onderzoek.

Het is de bedoeling dat je de vragen vรณรณr jouw TTT, RIS-deeltoets 3 of praktijkexamen beantwoordt. Overhandig het ingevulde formulier aan de examinator aan het begin van je toets of examen.

Het theorie-examen

Het praktijkexamen

ยฉ 2023 Lawalautorijschool. Alle Rechten Voorbehouden.

Designed by The WebDesign